ரமழான் நோன்பு – வீண் விளையாட்டுகளில் நேரம் செலவிடுவதை தவிர்ப்போம்.

By |2019-05-16T21:25:19+05:30May 16th, 2019|Categories: News|

இரவு முழுவதும் நின்று வணங்க சொன்னதற்கு மாறாக, இரவு முழுவதும் விழித்திருந்து வீண் விளையாட்டுகளிலும், வாகனங்களில் உலா வந்தும் வீணாக கழித்து பகல் பொழுதை தூக்கத்தில் கழிக்கும் சிலர். அவ்வாறு வீணாக கழிக்காமல் குர்ஆன் ஓதி அல்லது கற்று அல்லது [...]