ஊக்கப்படுத்தும் விதமாக லயன்ஸ் கிளப் சார்பாக நடைபெற்ற விழாவில் தர்மம் செய்வோம் குழுமம் மட்ரும் GREEN NOVO பாராட்டு

By |2019-03-13T19:40:34+05:30February 24th, 2019|Categories: News, தர்மம் செய்வோம் குழுமம்|Tags: , |

24-Feb-2019 மாலை நமதூர் லயன்ஸ் கிளப் சார்பாக நடைபெற்ற விழாவில் தர்மம் செய்வோம் குழுமத்தின் செயல்பாடுகளை மேலும் ஊக்கப்படுத்தும் விதமாக LIONS CLUB GOVERNOR திரு. சரவணன் அவர்கள் பாராட்டி பரிசு வழங்கினார்கள். மேலும் எங்கள் தோழமை அமைப்பான GREEN NOVO அமைப்பிற்க்கும் மேலும் [...]