பரங்கிப்பேட்டையில் இதுவரை 4 இடங்களில் மழைநீர் சேகரிப்பு குழாய் அமைக்கப்பட்டது.
அல்ஹம்துலில்லாஹ் ..

இது முடிவு அல்ல தொடக்கமே

இன்ஷா அல்லாஹ்